Tổng Giám Đốc OSP tham dự Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp 2016

Ngày 29/04/2016 tại Hội trường Dinh Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty OSP – Ông Lê Quang Dũng đã vinh dự có mặt tại Hội nghị: Doanh Nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của Đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với sự theo dõi của khoảng 1 vạn doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam – Động lực phát triển kinh tế của đất nước ”.

Cùng dự và tham gia đối thoại với doanh nghiệp tại hội nghị có các Phó Thủ tướng: Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng và các thành viên Chính phủ. Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng; Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí; lãnh đạo các các địa phương; đại diện 300 doanh nghiệp tư nhân và liên danh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chứng kiến Lễ ký cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp giữa UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Hội nghị nhằm đưa ra thông điệp của Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp là một động lực của phát triển kinh tế. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nội dung đề ra các giải pháp xây dựng thể chế nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đặt vấn đề với đội ngũ doanh nhân, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược hội nhập của mình, xây dựng văn hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân, gìn giữ liêm chính trong phát triển. Doanh nghiệp phải chủ động, sáng tạo, “phải tự cứu mình trước khi trời cứu”,

Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được hoạt động kinh doanh tất cả các loại hình, lĩnh vực mà pháp luật không cấm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ; doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế đất nước, Thủ tướng khẳng định Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất lượng.

“Tất cả các doanh nghiệp không phân biệt quy mô, loại hình (ngoại trừ một số doanh nghiệp an ninh, quốc phòng), thành phần kinh tế đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Nhà nước bảo đảm sự ổn định lâu dài của chính sách, để doanh nghiệp yên tâm bỏ vốn đầu tư, không sớm nắng chiều mưa về chính sách”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Đề cập đến nhiệm vụ của Chính phủ trong việc tiếp tục bảo đảm kinh tế vĩ mô, gìn giữ môi trường hòa bình, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng chỉ đạo nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý điều hành. Cơ quan Nhà nước phải luôn nhận phần việc khó, ưu tiên cho người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nhà nước kiến tạo, cung cấp dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. 

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn coi doanh nghiệp tư nhân là động lực phát triển kinh tế”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định trước sự tham gia theo dõi của hàng ngàn doanh nghiệp tại hội nghị.

 Ngay sau hội nghị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ bất thường để tiếp thu, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị được nêu ra tại Hội nghị này.

TGĐ OSP Group – Ông Lê Quang Dũng tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đã diễn ra Lễ ký cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp giữa Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND.TP.Hồ Chí Minh với Chủ tịch VCCI. Theo nội dung cam kết, Hà Nội phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử, giải quyết đang ký kinh doanh qua mạng trong vòng hai ngày làm việc; nộp thuế điện tử 90%…. TP.Hồ Chí Minh cam kết giảm 50% thủ tục hải quan so với hiện tại….

Chứng kiến lễ ký, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tất cả các địa phương đều phải thực hiện ký cam kết đồng hành với doanh nghiệp để tổ chức thực hiện. Chính phủ sẽ kiểm tra, đôn đốc công việc này.

Sau khi lắng nghe ý kiến của Thủ tướng và các Đại biểu có mặt tại hội nghị, OSP với cương vị là một doanh nghiệp Việt Nam cam kết sẽ không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực và phát triển kinh doanh để góp phần đẩy mạnh nền kinh tế nước nhà.

Liên hệ với chúng tôi