OSP Group đánh dấu tỉnh thứ 19 sử dụng phần mềm UCHI

Hết quý 1 năm 2021, Trung tâm UCHI đã xuất sắc hoàn thành kế hoạch phát triển và đưa UCHI có mặt trên nhiều tỉnh thành mới. Tính đến hiện tại UCHI đã đánh dấu có mặt tại 19 tỉnh thành trên cả nước, cùng với đó là hơn 400 tổ chức hành nghề công chứng đang sử dụng và hài lòng với phần mềm công chứng UCHI.

Được biết đến là một phần mềm Quản lý Hợp đồng công chứng và dữ liệu ngăn chặn, UCHI sẽ giúp kết nối các Tổ chức hành nghề công chứng với Sở Tư pháp và các Cơ quan phối hợp, cho phép chia sẻ các thông tin về tình trạng ngăn chặn của tài sản, lịch sử giao dịch của tài sản giúp giải quyết hiệu quả bài toán rủi ro cho các công chứng viên và các tổ chức.

 Chức năng chính của phần mềm UCHI

Với mô hình tổng quan hoạt động có nhiều ưu điểm như: Cho phép các đơn vị quản lý trên toàn tỉnh ví dụ: Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế, các đơn vị khác… khai thác cơ sở dữ liệu chung dưới sự quản lý của Sở Tư pháp. Mỗi Tổ chức công chứng chỉ có thể truy cập dữ liệu nội bộ của mình và tra cứu dữ liệu công khai được đồng bộ lên Sở Tư pháp, không được truy cập dữ liệu nội bộ của Tổ chức công chứng khác. Sở Tư pháp quản lý tập trung Cơ sở dữ liệu công chứng trên toàn tỉnh, kiểm soát, hạn chế các truy cập, khai thác dữ liệu công chứng trái phép. Trường hợp Tổ chức công chứng bị mất kết nối Internet, các cán bộ vẫn có thể sử dụng UCHI để Tra cứu hợp đồng trong phòng/văn phòng, nhập HĐ đã công chứng vào phần mềm, soạn thảo HĐ cho khách hàng, xem báo cáo, thống kê,…..

 

 Mô hình tổng quan của phần mềm UCHI

Hiện tại, Phần mềm UCHI đã nhận được sự tin dùng của hàng trăm khách hàng là các Sở Tư pháp và Tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước và đang tiếp tục triển khai demo phần mềm UCHI tại các tỉnh thành khác trên cả nước, như tại Sở Tư pháp Quảng Nam,… Dự kiến năm 2021 sẽ có thêm nhiều đơn vị Sở Tư pháp trên cả nước tin tưởng và trở thành khách hàng của OSP Group.

Liên hệ với chúng tôi